• Dutch
  • English
  • Amharic

Projectorganisatie

Bilma Foundation

is de naam van de projectorganisatie die in Ethiopië de ontwikkeling van non-profit projecten uitvoert, bij voorkeur in samenwerking met Nederlandse ontwikkelingsorganisaties.


Bilma Projects

Bilma Projects is de operationele naam voor de organisatie die lokaal de afzonderlijke projecten helpt ontwikkelen.

 

Beide organisatievormen worden aangestuurd vanuit een dagelijks bestuur in de persoon van de projectmanager en voorzitter van de stichting. Deze onderzoekt de mogelijkheden voor lokale projectontwikkeling en adviseert het bestuur.
Beleidsbeslissingen en grotere financiële beslissingen worden altijd genomen in aanwezigheid van het voltallige bestuur.