• Dutch
  • English
  • Amharic

Donaties

Bilma Foundation (Stichting Bilateral Matters Foundation) is een algemeen nut instelling (ANBI) in de zin van artikel 32, lid 1 van de Successiewet 1956. Bijdragen aan Bilma Foundation zijn (met een drempel) aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Bilma Foundation ontwikkelt en ondersteunt projecten ter bevordering van de gezondheidszorg aan zwangeren in de deelstaat Southern Nations. Nationalities and People’s Region (SNNPR) in het zuiden van Ethiopië.

Donaties voor deze gezondheidszorgprojecten zijn altijd heel welkom.
Uw donaties kunnen worden gestort op:

Banknummer:     254735061    |    NL04 TRIO 0254 7350 61
ten name van:     Bilma Foundation, Vlaardingen

U kunt wegens te hoge abonnementskosten niet meer met i-Deal betalen