• Dutch
  • English
  • Amharic

Betekenis van het woord Bilma

In het bijzonder gaat het om bilaterale betrekkingen (bilateral matters) tussen Nederland en Oost Afrika, waarbij in Nederland fundraising plaatsvindt en in Oost Afrika de projecten worden gerealiseerd.
Vooralsnog vinden deze projecten overigens alleen in Ethiopië plaats.

In het Amhaars – de officiële gesproken taal van Ethiopië – betekent Bilma zoveel als:
'if it may be developed'  en dat is vervolgens met een vrije vertaling weer terecht gekomen in het devies van de organisatie: Let your ideas come true.

Bilma (ቢለማ) in het Amhaars wordt met hun klanken net iets anders uitgesproken; feitelijk zegt men daar Bilema, een beetje zoals het woord dilemma.

Met deze omschreven betekenis vormt het woord BILMA de naam van de non-profit organisatie welke de projecten initieert en uitvoert: Stichting Bilateral Matters Foundation of verkort Bilma Foundation.En dan nog dit: 
Bilma is een plaats van pakweg 4.000 inwoners in Niger,
maar dat heeft hier weer niets mee te maken.