• Dutch
  • English
  • Amharic

Bilma Projecten

Bilma Foundation (Stichting Bilateral Matters) verkeert op dit moment nog in de oprichtingsfase. Dat wil zeggen dat notarieel alles al vastgelegd is, en de stichting geregistreerd is bij de Kamer van Koophandel. Bilma Foundation zit echter niet stil en is inmiddels al besprekingen begonnen voor de realisatie van een drietal projecten in Ethiopië.

Financiële steun voor opleiding van vroedvrouwen

Bilma Foundation gaat helpen om vroedvrouwen op te leiden in gebieden waar geen of een te klein aantal vroedvrouwen werken. In de tamelijk dichtbevolkte noordelijke en oostelijke gebieden van de Southern Nations, Nationalities and People’s Region werken voldoende vroedvrouwen. Maar in het zuiden en westen zijn tot nu toe veel minder vroedvrouwen opgeleid en werkzaam.

Bilma Foundation stelt jonge vrouwen uit geselecteerde gebieden in staat om een driejarige opleiding tot vroedvrouw te volgen. Deze opleiding wordt gevolgd aan een Health Science College. De kandidaten voor deze opleiding moeten minimaal een tweejarige vervolgopleiding na de lagere school hebben doorlopen (10th grade). Hiervoor is een overeenkomst opgesteld, waarbij Bilma Foundation en het Regionale Gezondheidsbureau gaan samenwerken om jaarlijks zes kandidaten uit de verafgelegen gebieden te selecteren en op te leiden. Bilma Foundation en partnerorganisatie Stichting Adopteer een vroedvrouw stellen hiervoor de financiële middelen te beschikking. Als het project succesvol verloopt kan het jaarlijkse aantal kandidaten worden uitgebreid.

In mei 2014 is een overeenkomst getekend bestaande uit een projectplan en de samenwerkings-overeenkomst (MOU). Hierin is vastgelegd dat de vroedvrouwen na hun opleiding een verplichte tijd van minimaal drie jaar gaan werken in het gebied waar zij vandaan komen. Na het verstrijken van die tijd is het Regionale Gezondheidsbureau verplicht, om, als de vroedvrouw vertrekt, voor vervanging te zorgen.

In de rubriek Nieuws wordt verslag gedaan van de opleiding van de kandidaten.
 

Samenwerking voor opleiding vroedvrouwen uit verre gebieden

Sinds oktober 2012 is Bilma Foundation een samenwerkingsverband aangegaan met Stichting ´Adopteer een Vroedvrouw´ om jonge vrouwen op te gaan leiden tot vroedvrouw.
Het doel is om in de verre gebieden in het zuiden van Ethiopië de hulp aan zwangere vrouwen te verbeteren. Hierbij is het idee om jonge vrouwen uit de gebieden te werven en op te leiden, die daar dan later gaan werken. Vaak is hier totaal geen hulp voor zwangeren in deze gebieden aanwezig; ook geen traditional birth attendants. Alleen de familie helpt bij de bevalling en is er geen hulp als zich complicaties aandienen.

Het project bestaat uit twee delen:
1. het opleiden van jonge vrouwen tot vroedvrouw
2. het inrichten van een faciliteit waar hulp aan zwangeren kan worden aangeboden

De eerste locatie waar het project plaats zal vinden is het gebied waar het Mursi volk woont.
Twee jonge Mursi vrouwen zullen binnenkort worden geworven en opgeleid.

Op dit moment is de opleigingslocatie nog niet bekend: mogelijk komt het Health College in Hawassa of in Arba Minch daarvoor in aanmerking.

Voor beide projecten wordt een samenwerking met het Regionale Gezondheidsbureau van de SNNPR in Hawassa opgebouwd, waarmee ook vervolgprojecten worden gepland.

Tijdsplanning van de projecten:
project 1 opleiding van twee Mursi vrouwen tot vroedvrouw 2013 - 2015
project 2 inrichten van een werklocatie in het Mursi gebied 2014 - 2015
 

Interview met de Patriarch

Interviews met kerkelijk leiders 

Bilma Foundation is een project gestart waarbij aan kerkelijke leiders in Ethiopië een oordeel gevraagd wordt over HIV programma’s en in het bijzonder ingegaan wordt op het accepteren van medicatie door HIV patiënten. In een viertal interviews worden deze leiders voorgesteld en zullen in deze rubriek hun beschouwingen brengen.

Alle interviews worden afgenomen in de Ethiopische voertaal, het Amhaars, om vooral toegankelijk te zijn voor lokale bezoekers. Met enige sponsering is het later misschien mogelijk om een Engelstalige ondertiteling te bekostigen.

Het eerste interview met wijlen His Holiness Patriarch Abune Paulos - de leider van de Orthodox Christelijke kerk - is hier te zien en horen.