• Dutch
  • English
  • Amharic
Financiële steun voor opleiding van vroedvrouwen

Bilma Foundation gaat helpen om vroedvrouwen op te leiden in gebieden waar geen of een te klein aantal vroedvrouwen werken. In de tamelijk dichtbevolkte noordelijke en oostelijke gebieden van de Southern Nations, Nationalities and People’s Region werken voldoende vroedvrouwen. Maar in het zuiden en westen zijn tot nu toe veel minder vroedvrouwen opgeleid en werkzaam.

Bilma Foundation stelt jonge vrouwen uit geselecteerde gebieden in staat om een driejarige opleiding tot vroedvrouw te volgen. Deze opleiding wordt gevolgd aan een Health Science College. De kandidaten voor deze opleiding moeten minimaal een tweejarige vervolgopleiding na de lagere school hebben doorlopen (10th grade). Hiervoor is een overeenkomst opgesteld, waarbij Bilma Foundation en het Regionale Gezondheidsbureau gaan samenwerken om jaarlijks zes kandidaten uit de verafgelegen gebieden te selecteren en op te leiden. Bilma Foundation en partnerorganisatie Stichting Adopteer een vroedvrouw stellen hiervoor de financiële middelen te beschikking. Als het project succesvol verloopt kan het jaarlijkse aantal kandidaten worden uitgebreid.

In mei 2014 is een overeenkomst getekend bestaande uit een projectplan en de samenwerkings-overeenkomst (MOU). Hierin is vastgelegd dat de vroedvrouwen na hun opleiding een verplichte tijd van minimaal drie jaar gaan werken in het gebied waar zij vandaan komen. Na het verstrijken van die tijd is het Regionale Gezondheidsbureau verplicht, om, als de vroedvrouw vertrekt, voor vervanging te zorgen.

In de rubriek Nieuws wordt verslag gedaan van de opleiding van de kandidaten.
 

Samenwerking met een andere stichting voor de opleiding van vroedvrouwen uit verre gebieden

Sinds oktober 2012 is Bilma Foundation een samenwerkingsverband aangegaan met Stichting ´Adopteer een Vroedvrouw´ om jonge vrouwen op te gaan leiden tot vroedvrouw. Deze stichting is al sinds het jaar 2009 bezig om te bevorderen dat vroedvrouwen uit afgelegen gebieden worden opgeleid, en zo helpen met het reduceren van de hoge moedersterfte in Ethiopië.

Het doel van deze samenwerking is om speciaal in de verre gebieden in het zuiden van Ethiopië de hulp aan zwangere vrouwen te verbeteren. Hierbij is het idee om (steeds) twee jonge vrouwen uit een (ander) gebied te werven en op te leiden, die daar dan later gaan werken. Vaak is totaal geen hulp voor zwangeren in deze gebieden aanwezig; ook geen traditional birth attendants. Alleen de familie helpt bij de bevalling en is er geen hulp als zich complicaties aandienen.

Het project bestaat uit twee delen:
1. het opleiden van jonge vrouwen tot vroedvrouw
2. het inrichten van een faciliteit waar hulp aan zwangeren kan worden aangeboden

De eerste locatie waar het project plaats zal vinden is het gebied waar het Mursi volk woont.
Twee jonge Mursi vrouwen zullen binnenkort worden geworven en opgeleid.

Op dit moment is de opleigingslokatie nog niet bekend: mogelijk komt het Health College in Hawassa of in Arba Minch hiervoor in aanmerking.

Voor beide projecten wordt een samenwerking met het Regionale Gezondheidsbureau van de SNNPR in Hawassa opgebouwd, waarmee ook vervolgprojecten worden gepland.

Tijdsplanning van de projecten:
project 1 opleiding van twee Mursi vrouwen tot vroedvrouw 2013 - 2015
project 2 inrichten van een werklocatie in het Mursi gebied 2014 - 2015