• Dutch
  • English
  • Amharic

Stichting Bilma Foundation

De stichting Bilateral Matters Foundation of korter: Bilma Foundation is een in Nederland gevestigde ANBI (algemeen nut beogende organisatie). De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en bij de Belastingdienst.

De Stichting wordt in Nederland vertegenwoordigd door een bestuur van drie leden. Tevens is er gewerkt aan het installeren van een lokaal bestuur in Ethiopië. Hierdoor wordt de stichting ondersteund door lokale experts, die het Nederlandse bestuur adviseren in de keuze voor projecten, en zij zijn tevens adviseur in lokaal juridische kwesties als dat nodig is.

Per jaar worden één of twee projecten ondersteund, waarover in een jaarverslag rapport wordt uitgebracht.