• Dutch
  • English
  • Amharic

Introductie

Stichting Bilateral Matters Foundation initiëert gezondheidszorg projecten Zuid Ethiopië. De Stichting werkt hiervoor samen met het SNNPR Gezondheidsbureau in Hawassa, de hoofdstad van de zuidelijke staat.

De doelstelling voor de jaren 2014 - 2017 is:
  •  Opleiding van vroedvrouwen uit verafgelegen gebieden (vooral in plaatsen zonder vroedvrouwen)
  •  Verbetering van de zorg en contrôle van zwangere vrouwen in het zuiden van Ethiopië

Deze twee doelen worden uitgewerkt in de komende Jaren: de opleiding van vroedvrouwen (start gepland in 2014), en een project dat voorziet in het upgraden van hulp aan zwangeren door middel van kleinere voorzieningen dichterbij (start later gepland).

De stichting Bilateral Matters is, samen met partnerorganisatie Stichting Adopteer een Vroedvrouw, gestart met fundraising voor de twee projecten.

 

Projecten:

Financiële steun voor opleiding van vroedvrouwen

Bilma Foundation gaat helpen om vroedvrouwen op te leiden in gebieden waar geen of een te klein aantal vroedvrouwen werken. In de tamelijk dichtbevolkte noordelijke en oostelijke gebieden van de Southern Nations, Nationalities and People’s Region werken voldoende vroedvrouwen. Maar in het zuiden en westen zijn tot nu toe veel .....

Lees verder...
Samenwerking voor opleiding vroedvrouwen uit verre gebieden

Sinds oktober 2012 is Bilma Foundation een samenwerkingsverband aangegaan met Stichting ´Adopteer een Vroedvrouw´ om jonge vrouwen op te gaan leiden tot vroedvrouw.
Het doel is om in de verre gebieden in het zuiden van Ethiopië de hulp aan zwangere vrouwen te verbeteren. Hierbij is het idee om jonge .....

Lees verder...

Interview met de Patriarch

Interviews met kerkelijk leiders 

Bilma Foundation is een project gestart waarbij aan kerkelijke leiders in Ethiopië een oordeel gevraagd wordt over HIV programma’s en in het .....

Lees verder...